Nalazite se
  • Non Tech
  • Hrvatska
  • Odbijene tužbe Vipneta i HT-a na regulaciju usluge govorne pošte
Članak
Objavljeno: 01.05.2012. 14:01

Visoki upravni sud RH 

Odbijene tužbe Vipneta i HT-a na regulaciju usluge govorne pošte

Korisnici će prilikom sklapanja ugovora imati opciju da istaknu ukoliko žele koristiti uslugu govorne pošte.

Odbijene tužbe Vipneta i HT-a na regulaciju usluge govorne pošte

Visoki upravni sud Republike Hrvatske je odbio tužbe Vipneta i HT-a na odluku Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) kojom se regulira upotreba usluge govorne pošte u pokretnoj komunikacijskoj mreži.

Riječ je o odluci kojom se operatorima zabranjuje da korisnicima automatski dodjeljuju usluge koje svojim uključivanjem mogu prouzročiti dodatne i neželjene troškove, a u što spada i usluga govorne pošte. HAKOM je odluku donio nastavno na prigovore pretplatnika o načinu pružanja te usluge, kao i nedovoljnog i nepotpunog informiranja korisnika vezano uz način korištenja i naplate usluge prilikom boravka u inozemstvu (roaming) gdje su korisnicima nastajali neželjeni troškovi.

Prema odluci HAKOM-a operatori će za razliku od dosadašnje prakse, kojom su prilikom sklapanja ugovora korisnicima automatski aktivirali uslugu govorne pošte, morati osigurati da korisnici izričito zatraže navedenu uslugu. Na isti način, prema odluci HAKOM-a, operatori moraju postupati i u svim drugim slučajevima aktivacije dodatnih usluga koje samim dodjeljivanjem mogu prouzročiti neželjeni trošak.

Odlukom Visokog upravnog suda potvrđena je HAKOM-ova odluka kojom je, kako navode, "operatorima pokretnih komunikacijskih mreža postavio standarde ponašanja u cilju visoke razine zaštite krajnjih korisnika".

Službeni tekst odluke dostupan je putem HAKOM-ovih internetskih stranica na adresi: www.hakom.hr/UserDocsImages/2012/odluke_rjesenja/Presuda%20VUS-a%20br.%20Us-7752-2011-4%20VIPnet%20i%20HT%20v.%20HAKOM-usluga%20govorne%20poste.pdf.Vezani sadržaji
Komentari

Učitavam komentare ...

Učitavam
   

*/-->