Nalazite se
Članak
Objavljeno: 12.08.2021. 12:07

HAKOM 

Teleoperateri uplaćuju 359 milijuna kn za 5G mreže

Javna dražba je završila i dodijeljeni su pojasevi 700 MHz, 3600 MHz i 26 GHz na nacionalnoj te 3600 MHz na regionalnoj razini.

Teleoperateri uplaćuju 359 milijuna kn za 5G mreže

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) dodijelila je radiofrekvencijski spektar u frekvencijskim pojasevima 700 MHz (758-788/703-733), 3600 MHz (3400-3800 MHz) i 26 GHz (26,5-27,5 GHz) za mreže pokretnih komunikacija pete generacije

Postupak nadmetanja započeo je 12. srpnja 2021., a odluka o odabiru najpovoljnijih ponuđača i izdavanju dozvola donesena je 12. kolovoza 2021. Postupak nadmetanja obuhvaćao je glavnu fazu nadmetanja i fazu dodjele frekvencijskih blokova.

U glavnoj fazi nadmetanja, kroz jedan ili više krugova, ponuđači su podnosili ponude za pravo uporabe jednog ili više frekvencijskih blokova. Po završetku glavne faze nadmetanja, kojom je određena količina radiofrekvencijskog spektra koja će se dodijeliti svakom ponuđaču, održala se faza dodjele koja je odredila konačnu raspodjelu radiofrekvencijskog spektra među ponuđačima, odnosno točan položaj frekvencijskih blokova svakog ponuđača unutar određenog frekvencijskog pojasa.

Dozvole su izdane na 15 godina za sva područja dodjele, osim u slučaju Međimurske i Varaždinske županije, gdje već postoje izdane dozvole za različitu tehnologiju od 5G koje vrijede do 2023. te su se za ta područja nove dozvole iznimno izdale na 13 godina. Po isteku razdoblja valjanosti dozvole valjanost je moguće produljiti za najviše pet godina, kako je određeno pravilima na razini EU-a. 

SLIKA1

Ukupan iznos naknada za uporabu RF spektra koji je postignut na javnoj dražbi za frekvencijski pojas 700 MHz iznosi 139.989.998,00 HRK. Za pojedine frekvencijske blokove (A01, A02 i A03) određene su obveze pokrivenosti:

1. Pokrivenost područja 5G signalom određene razine kako bi se osigurala usluga zadovoljavajuće kvalitete na otvorenom prostoru.

2. Pokrivenost pojedinih transportnih pravaca određenom razinom 5G signala.

3. Pokrivenost područja koja nisu pokrivena odgovarajućom razinom signala (moguće pokrivanje 4G ili 5G signalom).

4. Pokrivenost područja od posebnog interesa koja nisu pokrivena odgovarajućom razinom signala (moguće pokrivanje 4G ili 5G signalom). 

Posljednje dvije obveze podijeljene su u tri grupe obveza od kojih je svaka vezana uz jedan od tri dostupna bloka na 700 MHz te su pojedini operatori dobili obavezu pokrivanja specifičnih područja u određenom vremenskom periodu, u skladu s Dražbovnom dokumentacijom.

SLIKA7

Frekvencijski pojas 3600 MHz se također dodjeljivao i na regionalnoj (županijskoj) razini radi stvaranja prilika za poslovanje i manjim, regionalnim operatorima te kako bi se potaknula raznovrsnost usluga, a krajnjim korisnicima pružila mogućnost izbora.  Frekvencijski blok 3400-3410 MHz se odabranom ponuđaču za frekvencijski blok 3410-3420 MHz dodijelio bez dodatne naknade.

SLIKA5

Ukupan iznos naknada za uporabu RF spektra koji je postignut na javnoj dražbi iznosi 358.995.433,00 HRK. Naknade prikupljene dražbom u potpunosti se uplaćuju u korist državnog proračuna

SLIKA3
SLIKA4

Podsjetimo, uvođenje mreža pete generacije (5G) jedan je od ključnih čimbenika za omogućavanje dostupnosti širokopojasnog pristupa svim kućanstvima, pouzdanu komunikaciju s malim kašnjenjem (latencijom) i povezivanje velikog broja uređaja.

SLIKA8

Očekuje se da će 5G stvoriti preduvjete, ne samo za nove usluge u pokretnim komunikacijama, nego i nove usluge i primjene u drugim industrijama kao što su automobilska industrija, zdravstvo, poljoprivreda, turizam, edukacija, mediji i dr.

Te mreže konceptualno predstavljaju potpuno novi ekosustav koji ne uključuje samo dionike tržišta elektroničkih komunikacija nego i drugih tržišta.

Vezani sadržaji
Ključne riječi Hrvatska dražba frekvencije 5G
Komentari

Učitavam komentare ...

Učitavam

   

*/-->