Nalazite se
  • Non Tech
  • Svijet
  • Teroristički sadržaji moraju se uklanjati unutar jednog sata
Članak
Objavljeno: 02.03.2018. 12:10

Europska komisija 

Teroristički sadržaji moraju se uklanjati unutar jednog sata

Europska komisija predlaže paket operativnih mjera za suzbijanje nezakonitih sadržaja na internetu

Teroristički sadržaji moraju se uklanjati unutar jednog sata

Europska Komisija predložila je paket operativnih mjera koji se odnosi na sve oblike nezakonitog sadržaja, od terorističkog sadržaja, poticanja na mržnju i nasilje, materijala koji se odnose na seksualno zlostavljanje djece i krivotvorenih proizvoda do povreda prava intelektualnog vlasništva.

Andrus Ansip - VIDI

Potpredsjednik Komisije zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip s kojim smo nedavno imali priliku razgovarati u Zagrebu izjavio je: "Internetske platforme postaju glavni izvor informacija, stoga je njihova obveza da svojim korisnicima osiguraju sigurno okruženje. Sve što je nezakonito izvan interneta nezakonito je i na internetu. Iako nekoliko platformi uklanja više nezakonitog sadržaja no ikad prije, što znači da samoregulacija može funkcionirati, i dalje trebamo brže reagirati na terorističku propagandu i druge nezakonite sadržaje koji su znatna prijetnja sigurnosti i temeljnim pravima naših građana".

EK navodi kako pružatelji usluga trebaju postaviti jasna i transparentna pravila za prijavljivanje nezakonitog sadržaja, uključujući hitne postupke za „pouzdane zaštitare interneta”. Kako bi se izbjeglo nenamjerno uklanjanje sadržaja koji nisu nezakoniti, pružatelji sadržaja trebali bi biti obaviješteni o takvim odlukama te bi im trebalo omogućiti da ih ospore.

Teroristički sadržaj na internetu osobito je ozbiljan rizik za sigurnost europskih građana i njegovo se širenje mora najhitnije rješavati. Zbog toga Komisija dodatno predlaže detaljnije odredbe u cilju daljnjeg suzbijanja terorističkog sadržaja na internetu:

1. Pravilo jednog sata: S obzirom na činjenicu da je teroristički sadržaj najštetniji u prvim satima od objavljivanja na internetu, pružatelji usluga takav bi sadržaj u pravilu trebali ukloniti u roku od sat vremena od prijavljivanja.

2. Brže otkrivanje i učinkovito uklanjanje: Osim prijavljivanja, pružatelji usluga na internetu trebali bi uvesti proaktivne mjere, uključujući automatizirano otkrivanje, za djelotvorno i brzo uklanjanje ili onemogućivanje terorističkog sadržaja i sprječavanje njegova ponovnog pojavljivanja nakon uklanjanja. Kako bi pomogli manjim pružateljima usluga, veći pružatelji usluga trebali bi razmjenjivati i optimizirati odgovarajuće tehnološke alate i uspostaviti radne aranžmane za bolju suradnju s nadležnim tijelima, uključujući Europol.

3. Unaprjeđenje sustava prijavljivanja: Trebalo bi što prije uvesti hitne postupke za obradu prijava, a države članice trebale bi osigurati sve nužne kapacitete i resurse za otkrivanje, identificiranje i prijavljivanje terorističkog sadržaja.

4. Redovito izvješćivanje: Države članice trebale bi redovito, poželjno svaka tri mjeseca, izvješćivati Komisiju o prijavama i daljnjim postupanjima s njima te o cjelokupnoj suradnji s pružateljima usluga u vezi sa suzbijanjem terorističkih sadržaja na internetu.

Komisija navodi kako će pratiti sve mjere poduzete slijedom ove Preporuke i utvrditi jesu li potrebni dodatni koraci, uključujući prema potrebi donošenje zakonodavnih akata.

Čitavo priopćenje Europske komisije potražite na ovoj poveznici

Kako bi se omogućilo praćenje učinaka ove Preporuke, države članice i pružatelji usluga bit će obvezni dostaviti relevantne informacije o terorističkom sadržaju u roku od tri mjeseca, a u roku od šest mjeseci relevantne informacije o drugim nezakonitim sadržajima. 
Čitavo priopćenje Europske komisije potražite na ovoj poveznici. 

Vezani sadržaji
Komentari

Učitavam komentare ...

Učitavam